Hương rừng thơm đồi vắng 
Nước suối trong thầm thì 
Cọ xòe ô che nắng 
Râm mát đường em đi.
Đi học - Phạm Đình Chính (Way to school)
Triền đồi như cánh võng
Bé nằm ngắm mây trời
Ô kìa! Mây như thể,
Vườn thú trên bầu trời.
(...)
Vườn thú trên bầu trời - Phạm Anh Xuân (The zoo in the sky)
Ve đã hát râm ran
Phượng đã bừng lửa đỏ
Hè đã về trước ngõ,
Vui, thật vui: hè về
(...)
Ôi nghỉ hè thích thật! - Phạm Ngọc San (How fun it is to enjoy summer holiday!)
Mẹ em gánh nước, 
Giếng khơi mát lành
Nấu cơm, cơm dẻo
Luộc rau, rau xanh...
Giếng đẹp xóm em - Nguyễn Viết Bình (The well of our village)
Tiếng ve đầu mùa hạ
Níu nghiên cả cành me
Em vừa rời khỏi lớp
Sân trường ngập tiếng ve
...
Tâm sự của con ve - Phạm Đình Chính (Confidence of a cicada)
Rồng rồng, rắn rắn
Chạy quanh sân nhà
Ông trăng sáng quá
Mặt tròn quả na.
(...)
Chơi rồng rắn - Nguyễn Đình Xuân (Play Rồng Rắn)

You may also like

Back to Top