Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Dung dăng dung dẻ 
Dắt trẻ đi chơi 
Đến ngõ nhà Trời 
Lạy cậu lạy mợ 
Cho chó về quê 
Cho dê đi học 
Cho cóc ở nhà 
Cho gà bới bếp 
Xì xà xì xụp 
Ngồi thụp xuống đây!

Xúc xắc xúc xẻ
Nhà nào còn đèn còn lửa 
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào? 
Bước lên giường cao 
Thấy đôi rồng thấp 
Bước xuống giường thấp 
Thấy đôi rồng chầu… 
Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Tay chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp 
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh 
Ông sấm, ông sét
Ông hét đùng đùng
Ông nổ lung tung
Vỡ vung, vỡ nồi
Vỡ cả bát đĩa của tôi
Tôi lôi ông ra tôi đánh
Đánh một roi!
Đánh hai roi!
Đánh ba roi...!
Ông cút về trời
Ới ông sấm ông sét ơi!

A, B, C một xề bánh đúc
U, C , úc là cục mắm tôm 
A, I ai là chai nước mắm
Ông tiển ông tiên,
Ông có đồng tiền
Ông gài mái tai,
Ông cài lưng khố.
Ông ra hàng phố,
Ông mua miếng trầu,
Ông nhai tóp tép.
Ông mua con tép,
Về nhà ăn cơm.
Ông mua mớ rơm,
Về nhà ông thổi.
Ông mua cái chổi,
Về ông quét nhà.
Ông mua con gà,
Về cho ăn thóc.
Ông mua con cóc,
Về thả gậm giường.
Ông mua nén hương,
Về nhà cúng cụ.

Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi Phật khóc 
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tè he chân rụt!
Lưng đằng trước
Bụng đằng sau
Đi bằng đầu
Đội bằng gót
Dấm thì ngọt
Mật thì chua
Nhanh như rùa
Chậm như thỏ
Quan khốn khó
Dân giàu sang
Vua bần hàn
(...)

You may also like

Back to Top