The story was childhood memories written with beautiful words by a famous Vietnamese poet, Tran Dang Khoa.
CHỚM THU
Nửa đêm nghe ếch học bài 
Lưa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây 
Nghe trời trở gió heo may 
Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau...
​​​​​​​
A Glimpse of Autumn
QUÊ EM
Bên này là núi uy nghiêm 
Bên kia là cánh đồng liền chân mây 
Xóm làng xanh mát bóng cây 
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời...
​​​​​​​
My Countryside
CON MẮT
Con mắt trời nóng bỏng 
Rừng rực những ngôi sao 
Đêm đêm con mắt ấy 
Cháy bùng trên mặt ao 

Thẳm sâu con mắt đất 
Hun hút những giếng thơi 
Đêm đêm con mắt ấy 
Nói điều chi với trời?
​​​​​​​
The Eye
SƯƠNG MUỐI
Bất ngờ trắng ngõ, móc sa
Cỏ cây đỏ sém như hoa dong riềng 
Làng xa cuồn cuộn gió lên
Rập rờn dải lửa cháy bên chân trời...
​​​​​​​
The Mist
HOA DUỐI
Vườn xôn xao thánh thót
Năm cánh xoè vàng tươi
Ngỡ sao đêm xuống hát
Mải vui quên về trời...


Streblus Asper Flower
CÂY DỪA
Cây dừa xanh toả nhiều tàu 
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng 
Thân dừa bạc phếch tháng năm 
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao ...
The Coconut Tree
Front Cover
Photo by KAA Illustration

You may also like

Back to Top