Mùa Xưa

Một con đường nhỏ
Vẫn tên mùa Đông
Áo ai lộng gió
Và môi ai hồng...
An Illustration for Mua Xua poem in 5 Mua Arbook for Kim Dong Publisher
A close up view
Thơ Duyên

Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu
...
An Illustration for Tho Duyen poem in 5 Mua Arbook for Kim Dong Publisher
A close up view
A personal illustration with our cats in Vuon Illustration group
A close up view
Thank you!

You may also like

Back to Top